Building Circularity Index (BCI) in Projectinrichting en Kantoorinrichting

trendy interior of cafe with creative lamps and wooden furniture

Duurzaamheid is tegenwoordig een cruciaal element in de bouw- en inrichtingssector. Eén van de methoden om duurzaamheid te meten en te verbeteren is de Building Circularity Index (BCI). In deze blog bespreken we wat de BCI precies is, hoe deze wordt gemeten, welke valkuilen er zijn, en we delen enkele succesvolle voorbeelden van projecten die de BCI effectief hebben geïmplementeerd.

Wat is de Building Circularity Index (BCI)?

De Building Circularity Index (BCI) is een beoordelingsmethode die wordt gebruikt om de circulariteit van gebouwen en inrichtingsprojecten te evalueren. Circulariteit richt zich op het minimaliseren van afval en het maximaliseren van het hergebruik van materialen. De BCI biedt een kwantitatieve manier om te bepalen hoe circulair een gebouw of project is, wat helpt bij het bevorderen van duurzame praktijken.

Doelstellingen van de BCI

 1. Evaluatie van duurzaamheid: De BCI biedt een objectieve maatstaf voor de duurzaamheid en circulariteit van een project.
 2. Identificatie van verbeterpunten: Het helpt bij het vaststellen van waar verbeteringen nodig zijn om de circulariteit te verhogen.
 3. Transparantie en communicatie: De BCI maakt het mogelijk om duurzaamheidsresultaten duidelijk te communiceren naar stakeholders.

Hoe wordt de BCI gemeten?

Het meten van de BCI omvat verschillende stappen en criteria:

 1. Materialeninventarisatie: Identificatie van alle gebruikte materialen, inclusief hun herkomst en levenscyclus.
 2. Herbruikbaarheid: Beoordeling van hoe gemakkelijk materialen kunnen worden gedemonteerd en hergebruikt.
 3. Recyclebaarheid: Evaluatie van de mate waarin materialen kunnen worden gerecycled zonder kwaliteitsverlies.
 4. Percentage hergebruikte materialen: Het aandeel van de gebruikte materialen dat afkomstig is van hergebruikte of gerecyclede bronnen.
 5. Levensduur en onderhoud: De verwachte levensduur van materialen en de benodigde inspanningen voor onderhoud.

Deze criteria worden gewogen en gecombineerd om een totaalscore te berekenen, wat resulteert in de Building Circularity Index.

Valkuilen bij het gebruik van de BCI

Hoewel de BCI een nuttig hulpmiddel is, zijn er enkele valkuilen waar men rekening mee moet houden:

 1. Complexiteit van dataverzameling: Het verzamelen van gedetailleerde informatie over materialen kan tijdrovend en complex zijn.
 2. Variabiliteit in beoordelingen: Verschillende beoordelaars kunnen verschillende interpretaties van de criteria hebben, wat kan leiden tot inconsistenties.
 3. Focus op kwantiteit boven kwaliteit: Er is een risico dat men zich te veel richt op het behalen van een hoge score in plaats van de daadwerkelijke impact en kwaliteit van de circulariteit.
 4. Kosten: Implementatie van circulaire oplossingen kan hogere initiële kosten met zich meebrengen, hoewel deze op de lange termijn vaak worden terugverdiend.

Praktische Voorbeelden van Succesvolle Projecten

Er zijn tal van voorbeelden van succesvolle projecten die de principes van de BCI hebben geïmplementeerd en indrukwekkende resultaten hebben geboekt.

1. Edge Olympic Amsterdam

Het kantoor van Edge Olympic in Amsterdam is een toonaangevend voorbeeld van een circulair gebouw. Het project focust op hergebruik van materialen, energie-efficiëntie en duurzaamheid. Oude bouwmaterialen werden hergebruikt in de renovatie en het ontwerp zorgt ervoor dat componenten gemakkelijk kunnen worden gedemonteerd en hergebruikt in de toekomst.

Meer informatie: Edge Olympic Amsterdam

Edge Olympic Amsterdam ( https://edge.tech/ )

2. Circl, Amsterdam

Circl is een circulair paviljoen ontwikkeld door ABN AMRO op de Zuidas in Amsterdam. Het gebouw is ontworpen met een minimale ecologische voetafdruk en maakt gebruik van herbruikbare en recyclebare materialen. De gehele levenscyclus van het gebouw en de materialen werd meegenomen in het ontwerp, wat resulteerde in een hoge mate van circulariteit.

Meer informatie: Circl Amsterdam

Cricl Amsterdam – ABN-AMRO

3. The Green House, Utrecht

The Green House in Utrecht is een circulair horecapaviljoen en werkruimte. Het gebouw is ontworpen om volledig demontabel te zijn, zodat alle materialen opnieuw gebruikt kunnen worden in de toekomst. Dit project maakt gebruik van gerecyclede materialen en heeft een modulair ontwerp, wat bijdraagt aan de hoge circulariteit.

Meer informatie: The Green House Utrecht

The Green House Utrecht – cepezed

4. Triodos Bank, Driebergen

Het nieuwe kantoor van de Triodos Bank in Driebergen is een uitstekend voorbeeld van circulariteit in de bouw. Het gebouw is ontworpen met een focus op duurzaamheid en hergebruik, waarbij materialen zoveel mogelijk lokaal en biologisch afbreekbaar zijn. Daarnaast is het gebouw volledig demontabel, wat betekent dat het eenvoudig uit elkaar kan worden gehaald en de materialen opnieuw kunnen worden gebruikt.

Meer informatie: Triodos Bank Driebergen

Triodos Bank Driebergen – Rau en Odette Ex

Conclusie

De Building Circularity Index biedt een waardevolle methode om de circulariteit van gebouwen en inrichtingsprojecten te meten en te verbeteren. Door de uitdagingen van data-inzameling en variabiliteit in beoordelingen te overwinnen, kunnen organisaties en bedrijven profiteren van duurzamere en efficiëntere projecten. De succesvolle implementaties van de BCI in projecten zoals Edge Olympic Amsterdam, Circl Amsterdam, en Tandwiel Breda tonen aan dat het mogelijk is om duurzaamheid en circulariteit effectief te integreren in de bouw- en inrichtingssector.

Door te streven naar hogere BCI-scores kunnen we gezamenlijk bijdragen aan een duurzamere toekomst en de impact op het milieu verminderen.

Each new generation is reared by its predecessor; the latter must therefore improve in order to improve its successor.
The movement is circular.

Emile Durkheim

Parisproof Kantoor: Duurzaamheid, Kostenbesparingen en Gezondheid

Green apartment building

In de wereld van ontwerpen ( en dus ook met interieurontwerpen en interieurarchitectuur ) hoor je steeds vaker de term “parisproof.” Maar wat betekent dit precies? En hoe zorg je ervoor dat je kantoor aan deze norm voldoet? In deze blog leggen we uit wat parisproof in de basis inhoudt, waarom het belangrijk is, en hoe je jouw kantoor kunt omtoveren tot een duurzame en inspirerende werkplek.

Wat Betekent Parisproof?

Parisproof” verwijst naar de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs. Dit akkoord streeft naar het beperken van de opwarming van de aarde tot ruim onder de 2 graden Celsius, met een voorkeur voor 1,5 graden. Om dit te bereiken, moeten we wereldwijd de uitstoot van broeikasgassen verminderen. Voor kantoren betekent dit bijvoorbeeld dat het energieverbruik omlaag moet, tot maximaal 50 kWh per vierkante meter per jaar.

Waarom Parisproof?

 1. Milieubewustzijn: Je draagt bij aan de strijd tegen klimaatverandering. Je laat zien dat je bedrijf milieubewust is.
 2. Kostenefficiëntie: Een energiezuinig kantoor leidt op de lange termijn tot lagere energiekosten.
 3. Gezondheid en Productiviteit: Een duurzaam kantoor bevordert een gezonde werkomgeving, wat kan leiden tot hogere productiviteit en welzijn van medewerkers.
 4. Toekomstbestendigheid: Wet- en regelgeving rond duurzaamheid worden steeds strenger. Door nu al te investeren in een parisproof kantoor, ben je voorbereid op de toekomst.

Stappen naar een Parisproof Kantoor

1. Verbeter Energie-efficiëntie

Begin met een energie-audit van je huidige kantoor. Zoek naar manieren om het energieverbruik te verminderen.

 • Isolatie: Zorg voor goede isolatie van muren, daken en vloeren.
 • Energiezuinige Verlichting: Vervang traditionele verlichting door LED-verlichting en gebruik daglicht waar mogelijk.
 • Slimme Thermostaten: Installeer slimme thermostaten en efficiënte verwarmings- en koelsystemen.
2. Gebruik Duurzame Materialen

Kies voor materialen met een lage milieu-impact, zoals gerecycled hout en milieuvriendelijke verf.

 • Cradle-to-Cradle: Kies producten die ontworpen zijn voor hergebruik.
 • Lokale Materialen: Gebruik zoveel mogelijk lokale materialen om transportuitstoot te verminderen.
 • Hergebruik van hoge kwaliteit meubilair: zoals de enorme voorraad en kwaliteit van www.humanoffice.nl of bij ons eigen www.bureaubaantjer.nl
3. Ontwerp Flexibel en Multifunctioneel

Ontwerp je kantoor zo dat ruimtes multifunctioneel zijn. Dit vermindert de behoefte aan extra ruimtes en bespaart energie.

 • Flexplekken: Creëer werkplekken die eenvoudig aan te passen zijn.
 • Vergaderruimtes: Gebruik verplaatsbare wanden om vergaderruimtes aan te passen.
4. Gebruik Groene Energie

Stap over op hernieuwbare energiebronnen zoals zonne- of windenergie.

 • Zonnepanelen: Installeer zonnepanelen om energie duurzaam op te wekken.
 • Groene Stroom: Kies voor een energieleverancier die 100% groene stroom levert.
5. Integreer Planten en Groenvoorzieningen

Gebruik planten en groen in je kantoorontwerp. Dit verbetert de luchtkwaliteit en zorgt voor een prettige werkomgeving.

Inspirerende Voorbeelden

 1. The Edge, Amsterdam: Dit gebouw is een van de meest duurzame ter wereld en gebruikt geavanceerde technologieën om energieverbruik te minimaliseren.
 2. Park 20|20, Hoofddorp: Een duurzaam kantorenpark dat is ontworpen volgens Cradle-to-Cradle-principes.

Re-Love, Re-Connect, and Re-Act with Nature

Ook interessant : Groenlab is een gepassioneerd team met een diepe liefde voor de natuur. We experimenteren en onderzoeken hoe we onze leefomgeving kunnen vergroenen. We creëren groene visies, concepten en beplantingsplannen. Samen met architecten, interieurbeplanters en landschapsarchitecten zorgen we voor een holistische en creatieve aanpak voor groene woon- en werkomgevingen ( link in de foto vab Judith ).

Styling Judith Beahner

Een parisproof kantoor is een stap richting een duurzamere wereld en biedt veel voordelen voor jouw bedrijf. Van kostenbesparingen tot een gezondere werkplek, de voordelen zijn enorm. Door te investeren in een energie-efficiënt, flexibel en groen kantoor, draag je bij aan een betere toekomst en maak je jouw bedrijf klaar voor de uitdagingen van morgen.

Ben je klaar om je kantoor parisproof te maken? Neem contact met ons op voor een op maat gemaakt ontwerp dat zowel duurzaam, creatief als inspirerend is. Samen kunnen we een verschil maken!

G-ZVPHLT0L4S