Persoonlijke Expressie: De Kunst van Eclectisch Interieur

bag and sunglasses

De Kunst van Eclectisch Interieur

In een tijdperk van massaproductie zien we een groeiende behoefte aan individualiteit en persoonlijke expressie in het interieur. Als interieurarchitect merk ik dat steeds meer cliënten op zoek zijn naar unieke, karaktervolle ruimtes die hun persoonlijkheid weerspiegelen.

Zoektermen: eclectisch interieur, persoonlijk wonen, mix van stijlen, uniek interieurontwerp

Eclectisch design draait om het combineren van verschillende stijlen, periodes en texturen om een unieke, persoonlijke ruimte te creëren. Kernprincipes zijn:

 1. Mixing & matching: Combineren van verschillende stijlen en periodes
 2. Focus op uniciteit: Handgemaakte of vintage items
 3. Gedurfde kleurcombinaties: Experimenteren met onverwachte paletten

“Het mooiste interieur is waar je je eigen persoonlijkheid terugziet.”
Billy Baldwin


Deze filosofie staat centraal bij het creëren van een eclectisch interieur.

Praktische toepassingen:

 • Combineren van moderne meubels met vintage accessoires
 • Gebruik van opvallende kunstwerken als focuspunt
 • Experimenteren met texturen: fluweel naast ruw hout, glad metaal naast grof textiel

“Regels zijn er om te breken. Dat is iets wat ik al mijn hele leven doe.”
Philippe Starck


Interessante links:

 • 1stDibs voor unieke vintage en hedendaagse stukken
 • Etsy voor handgemaakte en gepersonaliseerde items

Als interieurarchitect kan ik u begeleiden bij het creëren van een ruimte die echt uniek is en uw persoonlijkheid weerspiegelt. Het gaat erom de juiste balans te vinden tussen verschillende elementen, zodat het resultaat harmonieus en toch verrassend is.

Het is belangrijk om te onthouden dat eclectisch design niet betekent dat alles maar willekeurig bij elkaar gegooid wordt. Er is een subtiele kunst in het creëren van een samenhangend geheel uit ogenschijnlijk uiteenlopende elementen.

Bent u klaar om uw huis om te toveren tot een unieke expressie van wie u bent?

Dit was de laatste van de vijf blogs over belangrijke trends in woninginrichting. Deze reeks artikelen biedt een goed overzicht van de huidige ontwikkelingen in interieurdesign en laat uw expertise zien. Ze kunnen potentiële klanten inspireren en aantrekken voor nieuwe opdrachten.

Building Circularity Index (BCI) in Projectinrichting en Kantoorinrichting

trendy interior of cafe with creative lamps and wooden furniture

Duurzaamheid is tegenwoordig een cruciaal element in de bouw- en inrichtingssector. Eén van de methoden om duurzaamheid te meten en te verbeteren is de Building Circularity Index (BCI). In deze blog bespreken we wat de BCI precies is, hoe deze wordt gemeten, welke valkuilen er zijn, en we delen enkele succesvolle voorbeelden van projecten die de BCI effectief hebben geïmplementeerd.

Wat is de Building Circularity Index (BCI)?

De Building Circularity Index (BCI) is een beoordelingsmethode die wordt gebruikt om de circulariteit van gebouwen en inrichtingsprojecten te evalueren. Circulariteit richt zich op het minimaliseren van afval en het maximaliseren van het hergebruik van materialen. De BCI biedt een kwantitatieve manier om te bepalen hoe circulair een gebouw of project is, wat helpt bij het bevorderen van duurzame praktijken.

Doelstellingen van de BCI

 1. Evaluatie van duurzaamheid: De BCI biedt een objectieve maatstaf voor de duurzaamheid en circulariteit van een project.
 2. Identificatie van verbeterpunten: Het helpt bij het vaststellen van waar verbeteringen nodig zijn om de circulariteit te verhogen.
 3. Transparantie en communicatie: De BCI maakt het mogelijk om duurzaamheidsresultaten duidelijk te communiceren naar stakeholders.

Hoe wordt de BCI gemeten?

Het meten van de BCI omvat verschillende stappen en criteria:

 1. Materialeninventarisatie: Identificatie van alle gebruikte materialen, inclusief hun herkomst en levenscyclus.
 2. Herbruikbaarheid: Beoordeling van hoe gemakkelijk materialen kunnen worden gedemonteerd en hergebruikt.
 3. Recyclebaarheid: Evaluatie van de mate waarin materialen kunnen worden gerecycled zonder kwaliteitsverlies.
 4. Percentage hergebruikte materialen: Het aandeel van de gebruikte materialen dat afkomstig is van hergebruikte of gerecyclede bronnen.
 5. Levensduur en onderhoud: De verwachte levensduur van materialen en de benodigde inspanningen voor onderhoud.

Deze criteria worden gewogen en gecombineerd om een totaalscore te berekenen, wat resulteert in de Building Circularity Index.

Valkuilen bij het gebruik van de BCI

Hoewel de BCI een nuttig hulpmiddel is, zijn er enkele valkuilen waar men rekening mee moet houden:

 1. Complexiteit van dataverzameling: Het verzamelen van gedetailleerde informatie over materialen kan tijdrovend en complex zijn.
 2. Variabiliteit in beoordelingen: Verschillende beoordelaars kunnen verschillende interpretaties van de criteria hebben, wat kan leiden tot inconsistenties.
 3. Focus op kwantiteit boven kwaliteit: Er is een risico dat men zich te veel richt op het behalen van een hoge score in plaats van de daadwerkelijke impact en kwaliteit van de circulariteit.
 4. Kosten: Implementatie van circulaire oplossingen kan hogere initiële kosten met zich meebrengen, hoewel deze op de lange termijn vaak worden terugverdiend.

Praktische Voorbeelden van Succesvolle Projecten

Er zijn tal van voorbeelden van succesvolle projecten die de principes van de BCI hebben geïmplementeerd en indrukwekkende resultaten hebben geboekt.

1. Edge Olympic Amsterdam

Het kantoor van Edge Olympic in Amsterdam is een toonaangevend voorbeeld van een circulair gebouw. Het project focust op hergebruik van materialen, energie-efficiëntie en duurzaamheid. Oude bouwmaterialen werden hergebruikt in de renovatie en het ontwerp zorgt ervoor dat componenten gemakkelijk kunnen worden gedemonteerd en hergebruikt in de toekomst.

Meer informatie: Edge Olympic Amsterdam

Edge Olympic Amsterdam ( https://edge.tech/ )

2. Circl, Amsterdam

Circl is een circulair paviljoen ontwikkeld door ABN AMRO op de Zuidas in Amsterdam. Het gebouw is ontworpen met een minimale ecologische voetafdruk en maakt gebruik van herbruikbare en recyclebare materialen. De gehele levenscyclus van het gebouw en de materialen werd meegenomen in het ontwerp, wat resulteerde in een hoge mate van circulariteit.

Meer informatie: Circl Amsterdam

Cricl Amsterdam – ABN-AMRO

3. The Green House, Utrecht

The Green House in Utrecht is een circulair horecapaviljoen en werkruimte. Het gebouw is ontworpen om volledig demontabel te zijn, zodat alle materialen opnieuw gebruikt kunnen worden in de toekomst. Dit project maakt gebruik van gerecyclede materialen en heeft een modulair ontwerp, wat bijdraagt aan de hoge circulariteit.

Meer informatie: The Green House Utrecht

The Green House Utrecht – cepezed

4. Triodos Bank, Driebergen

Het nieuwe kantoor van de Triodos Bank in Driebergen is een uitstekend voorbeeld van circulariteit in de bouw. Het gebouw is ontworpen met een focus op duurzaamheid en hergebruik, waarbij materialen zoveel mogelijk lokaal en biologisch afbreekbaar zijn. Daarnaast is het gebouw volledig demontabel, wat betekent dat het eenvoudig uit elkaar kan worden gehaald en de materialen opnieuw kunnen worden gebruikt.

Meer informatie: Triodos Bank Driebergen

Triodos Bank Driebergen – Rau en Odette Ex

Conclusie

De Building Circularity Index biedt een waardevolle methode om de circulariteit van gebouwen en inrichtingsprojecten te meten en te verbeteren. Door de uitdagingen van data-inzameling en variabiliteit in beoordelingen te overwinnen, kunnen organisaties en bedrijven profiteren van duurzamere en efficiëntere projecten. De succesvolle implementaties van de BCI in projecten zoals Edge Olympic Amsterdam, Circl Amsterdam, en Tandwiel Breda tonen aan dat het mogelijk is om duurzaamheid en circulariteit effectief te integreren in de bouw- en inrichtingssector.

Door te streven naar hogere BCI-scores kunnen we gezamenlijk bijdragen aan een duurzamere toekomst en de impact op het milieu verminderen.

Each new generation is reared by its predecessor; the latter must therefore improve in order to improve its successor.
The movement is circular.

Emile Durkheim

Het Nieuwe Werken: De Kantooromgeving die werkt !


Het Nieuwe Werken.

De traditionele kantooromgeving staat op zijn kop! De pandemie heeft ons noodgedwongen thuis te laten werken, en dat smaakt naar meer. Flexibiliteit, welzijn en technologie zijn de sleutelwoorden in de toekomst van werk. Als interieurarchitect zie ik deze trends dagelijks terug in mijn ontwerpen.

Hybride werken is de norm

Vijf dagen per week op kantoor? Dat was gisteren. De meeste mensen werken tegenwoordig een hybride model: deels thuis, deels op kantoor. Dit geeft werknemers meer autonomie en vergroot hun werkgeluk. Thuiswerken betekent niet dat het kantoor verdwijnt. Nee, de functie verandert. Het kantoor wordt een plek voor ontmoeting, creatie en samenwerking.

Welzijn voorop

Een gezonde geest in een gezond lichaam! Werkgevers investeren steeds meer in het welzijn van hun medewerkers.Ergonomische werkplekken, stressvermindering programma’s en gezonde voeding in de kantine zijn geen uitzondering meer. Dit draagt bij aan een hogere productiviteit en minder verzuim.

Technologie als bondgenoot

Technologie maakt het Nieuwe Werken mogelijk. Online tools voor samenwerking, projectbeheer en communicatie zijn onmisbaar. Kunstmatige intelligentie (AI) automatiseert taken, zodat werknemers zich kunnen focussen op complexere en creatievere werkzaamheden.

Duurzaamheid als rode draad

Milieubewustzijn is belangrijker dan ooit. Bedrijven streven naar een lagere CO2-voetafdruk door bijvoorbeeld te investeren in energiezuinige technologieën en het stimuleren van fietsgebruik of openbaar vervoer.

De toekomst is nu!

De transformatie naar het Nieuwe Werken is volop gaande. De trends die ik hierboven noem, zijn al zichtbaar in veel kantoren. Als interieurarchitect help ik bedrijven graag om hun werkomgeving hierop aan te passen. Samen creëren we een inspirerende en toekomstbestendige plek waar mensen met plezier en energie werken.

Over Pascal Snitjer

Pascal Snitjer is een interieurarchitect met een passie voor het Nieuwe Werken. Hij ontwerpt kantooromgevingen die inspireren, motiveren en het welzijn van medewerkers bevorderen. In zijn blog deelt hij zijn kennis en inzichten over de toekomst van werk.

#hetnieuwewerken #interieurarchitectuur #kantooromgeving #toekomstvanwerk


Randstad Werkmonitor 2024
Factsheet werkstress 2023
Samenwerken met kunstmatige Intelligentie ( AI )
Hoe overleef je de kantoortuinen


“The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams”
Eleanor Roosevelt

G-ZVPHLT0L4S