Building Circularity Index (BCI) in Projectinrichting en Kantoorinrichting

trendy interior of cafe with creative lamps and wooden furniture

Duurzaamheid is tegenwoordig een cruciaal element in de bouw- en inrichtingssector. Eén van de methoden om duurzaamheid te meten en te verbeteren is de Building Circularity Index (BCI). In deze blog bespreken we wat de BCI precies is, hoe deze wordt gemeten, welke valkuilen er zijn, en we delen enkele succesvolle voorbeelden van projecten die de BCI effectief hebben geïmplementeerd.

Wat is de Building Circularity Index (BCI)?

De Building Circularity Index (BCI) is een beoordelingsmethode die wordt gebruikt om de circulariteit van gebouwen en inrichtingsprojecten te evalueren. Circulariteit richt zich op het minimaliseren van afval en het maximaliseren van het hergebruik van materialen. De BCI biedt een kwantitatieve manier om te bepalen hoe circulair een gebouw of project is, wat helpt bij het bevorderen van duurzame praktijken.

Doelstellingen van de BCI

 1. Evaluatie van duurzaamheid: De BCI biedt een objectieve maatstaf voor de duurzaamheid en circulariteit van een project.
 2. Identificatie van verbeterpunten: Het helpt bij het vaststellen van waar verbeteringen nodig zijn om de circulariteit te verhogen.
 3. Transparantie en communicatie: De BCI maakt het mogelijk om duurzaamheidsresultaten duidelijk te communiceren naar stakeholders.

Hoe wordt de BCI gemeten?

Het meten van de BCI omvat verschillende stappen en criteria:

 1. Materialeninventarisatie: Identificatie van alle gebruikte materialen, inclusief hun herkomst en levenscyclus.
 2. Herbruikbaarheid: Beoordeling van hoe gemakkelijk materialen kunnen worden gedemonteerd en hergebruikt.
 3. Recyclebaarheid: Evaluatie van de mate waarin materialen kunnen worden gerecycled zonder kwaliteitsverlies.
 4. Percentage hergebruikte materialen: Het aandeel van de gebruikte materialen dat afkomstig is van hergebruikte of gerecyclede bronnen.
 5. Levensduur en onderhoud: De verwachte levensduur van materialen en de benodigde inspanningen voor onderhoud.

Deze criteria worden gewogen en gecombineerd om een totaalscore te berekenen, wat resulteert in de Building Circularity Index.

Valkuilen bij het gebruik van de BCI

Hoewel de BCI een nuttig hulpmiddel is, zijn er enkele valkuilen waar men rekening mee moet houden:

 1. Complexiteit van dataverzameling: Het verzamelen van gedetailleerde informatie over materialen kan tijdrovend en complex zijn.
 2. Variabiliteit in beoordelingen: Verschillende beoordelaars kunnen verschillende interpretaties van de criteria hebben, wat kan leiden tot inconsistenties.
 3. Focus op kwantiteit boven kwaliteit: Er is een risico dat men zich te veel richt op het behalen van een hoge score in plaats van de daadwerkelijke impact en kwaliteit van de circulariteit.
 4. Kosten: Implementatie van circulaire oplossingen kan hogere initiële kosten met zich meebrengen, hoewel deze op de lange termijn vaak worden terugverdiend.

Praktische Voorbeelden van Succesvolle Projecten

Er zijn tal van voorbeelden van succesvolle projecten die de principes van de BCI hebben geïmplementeerd en indrukwekkende resultaten hebben geboekt.

1. Edge Olympic Amsterdam

Het kantoor van Edge Olympic in Amsterdam is een toonaangevend voorbeeld van een circulair gebouw. Het project focust op hergebruik van materialen, energie-efficiëntie en duurzaamheid. Oude bouwmaterialen werden hergebruikt in de renovatie en het ontwerp zorgt ervoor dat componenten gemakkelijk kunnen worden gedemonteerd en hergebruikt in de toekomst.

Meer informatie: Edge Olympic Amsterdam

Edge Olympic Amsterdam ( https://edge.tech/ )

2. Circl, Amsterdam

Circl is een circulair paviljoen ontwikkeld door ABN AMRO op de Zuidas in Amsterdam. Het gebouw is ontworpen met een minimale ecologische voetafdruk en maakt gebruik van herbruikbare en recyclebare materialen. De gehele levenscyclus van het gebouw en de materialen werd meegenomen in het ontwerp, wat resulteerde in een hoge mate van circulariteit.

Meer informatie: Circl Amsterdam

Cricl Amsterdam – ABN-AMRO

3. The Green House, Utrecht

The Green House in Utrecht is een circulair horecapaviljoen en werkruimte. Het gebouw is ontworpen om volledig demontabel te zijn, zodat alle materialen opnieuw gebruikt kunnen worden in de toekomst. Dit project maakt gebruik van gerecyclede materialen en heeft een modulair ontwerp, wat bijdraagt aan de hoge circulariteit.

Meer informatie: The Green House Utrecht

The Green House Utrecht – cepezed

4. Triodos Bank, Driebergen

Het nieuwe kantoor van de Triodos Bank in Driebergen is een uitstekend voorbeeld van circulariteit in de bouw. Het gebouw is ontworpen met een focus op duurzaamheid en hergebruik, waarbij materialen zoveel mogelijk lokaal en biologisch afbreekbaar zijn. Daarnaast is het gebouw volledig demontabel, wat betekent dat het eenvoudig uit elkaar kan worden gehaald en de materialen opnieuw kunnen worden gebruikt.

Meer informatie: Triodos Bank Driebergen

Triodos Bank Driebergen – Rau en Odette Ex

Conclusie

De Building Circularity Index biedt een waardevolle methode om de circulariteit van gebouwen en inrichtingsprojecten te meten en te verbeteren. Door de uitdagingen van data-inzameling en variabiliteit in beoordelingen te overwinnen, kunnen organisaties en bedrijven profiteren van duurzamere en efficiëntere projecten. De succesvolle implementaties van de BCI in projecten zoals Edge Olympic Amsterdam, Circl Amsterdam, en Tandwiel Breda tonen aan dat het mogelijk is om duurzaamheid en circulariteit effectief te integreren in de bouw- en inrichtingssector.

Door te streven naar hogere BCI-scores kunnen we gezamenlijk bijdragen aan een duurzamere toekomst en de impact op het milieu verminderen.

Each new generation is reared by its predecessor; the latter must therefore improve in order to improve its successor.
The movement is circular.

Emile Durkheim
G-ZVPHLT0L4S